Eredményesen zárult a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató 50 milliós projektje

Megváltozott munkaképességűek kompetencia-felmérése és alapvető képzése a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztatónál

Negyvenkilencmillió forintos támogatásban részesítette az irányító hatóság a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁMOP 5.3.8.A2-13/1-2013-0033 konstrukció keretében 2013. december 2-án benyújtott pályázatát. A „Megváltozott munkaképességűek kompetencia-felmérése és alapvető képzése Nagykanizsán” címet viselő projekt célja a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedési esélyeinek a javítása. 

Az újonnan induló munkaprogramról Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője, Dénes Sándor polgármester és Lérántné Mátés Valéria, a szociális foglalkoztató ügyvezetője tájékoztatta a sajtó képviselőit.

Cseresnyés Péter a város életében fontos szerepet betöltő pályázat előzményeiről elmondta: az Európai Unió egyik fontos elve, hogy azok az emberek is, akik bizonyos hátrányokkal élnek, megtalálják az életben az örömüket, az élet értelmét, amit sokaknak a munka jelent. Az a munka, amit szívesen végeznek, amiből meg tudnak élni, és ehhez mindenkinek biztosítani kell a lehetőséget. Azoknak pedig, akik valamiféle hátránnyal viseltetnek, segítséget kell adni. A pályázat alapötlete ezen elvek alapján jött létre – hangsúlyozta Cseresnyés Péter. Magyarországon jelentős azok száma, akik valamiféle hátrányt szenvednek vagy azért, mert fogyatékosak, vagy azért, mert megváltozott munkaképességűek. A honatya utalt arra is, öt évvel ezelőtt a magyar kormányzati politikában egy olyan komoly elv került kimondásra, hogy aki akar dolgozni, az találjon magának munkát, és a lehetőségek szerint Magyarországon nulla közelivé kell leszorítani a munkanélküliséget. Tehát olyan állapotokat és helyzeteket kell teremteni az országban, hogy lehetőség szerint megszűnjön a munkanélküliség. Abszolút munkanélküliség soha nem érhető el – tette hozzá, de ha 3-4 százalékra sikerül leszorítani, az azt jelenti, hogy a 2010-ben megfogalmazott alapelv megvalósulhat, vagyis aki szándékozik dolgozni, az talál magának munkát. Remélhetőleg a pályázat – így a nagykanizsai is –, sok-sok embernek tud segítséget nyújtani. Az új ismeretek birtokában 50 ember tud magának eredményesen munkát keresni a munkaerőpiacon, így a megélhetésük biztosításán túl, az önbecsülésüket is erősíthetik.

Dénes Sándor polgármester hozzászólásában utalt arra is, hogy elődeink 1967-ben alapították a Szociális Foglalkoztatót, mely vállalat éppen két év múlva lesz 50 éves. Hogy akkor ők jól döntöttek, azt az elmúlt évek eredményei is bizonyítják. A Szociális Foglalkoztatóban jelenleg több mint százan dolgoznak, a munkavállalók mintegy háromnegyede megváltozott munkaképességű. Működik a varroda, a nyomda, a vegyes részleg, a Vasemberházban közelmúltban megnyílt mintaboltban pedig különleges, szép termékekhez juthat a vásárló. Megerősítve Cseresnyés Péter szavait: „Munka nélkül semmi sincs!” – hangsúlyozta a polgármester, majd szólt a cég működéséről, és mindazokról a pályázatokról, melyben élen járnak. Végül gratulált a mostani pályázati eredményhez, melyet legnagyobb részben képzésre fordíthatnak.

Lérántné Mátés Valéria a többfordulós pályázati programról többek között elmondta: a 85 megváltozott munkaképességű dolgozóból 50-en vesznek részt a képzésben. A pályázat alapcélja, hogy azokat a dolgozókat, akik rehabilitálhatóak, illetve azok közül, akik a nem rehabilitálható minősítési kategóriába esnek, próbáljanak meg minél több személyt visszavezetni az elsődleges munkaerőpiacra, visszaintegrálni őket a hagyományos piaci foglalkoztatásba. Ehhez nagyon sok készség, tudás, kompetencia szükséges. A projekt közvetlen célja a komplex felmérésre épülő képzés megvalósítása, mely segítségével javítani lehet a foglalkoztatónál dolgozó megváltozott munkaképességű személyek nyílt munka-erőpiaci elhelyezkedésének esélyeit. A tanulás során megismerkednek a személyiség, önismeret kialakulásával, fejlődésével, az érzelmek és viselkedések szabályozásával, a kommunikáció fogalmával, szabályszerűségével, továbbá foglalkoznak a konfliktus fogalmával, annak okával, s az elkerülés lehetőségeit is elsajátíthatják. A projekt lezárásáig lesz még szó többek között a munkahelyi légkör kialakításáról, a csoportos munkavégzés alapvető munkahelyi szabályairól, az önálló gondolkodásról, s továbbá szó lesz még a szociális és jóléti ellátásokról, s az esélyegyenlőség kérdéseivel is megismerkedhetnek. Sok pozitív hozadéka lehet a május végén, június elején befejeződő képzésnek, mely négy csoportban történik, napi négy órában és heti öt napon.

A Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. pályázatát a Tender Európa készítette el, valamint cégünk volt a projektvezetője és a pénzügyi vezetője a projektnek.

A bizonyítványosztás kapcsán készült tudósítás megtekinthető alább:

 

Timber by EMSIEN-3 LTD